ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 21, 2016

ಹೊಸ ಕಾರ್ ಮೇಲೂ ಕಾಗೆ ಕೂರಸ್ತೀನಿ... ಸಿ. ಎಂ.!

ನಾವ್ ಕೂರಾಕಿಲ್ಲ....ಸಾರ್!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: