ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 2, 2016

ಸಿಎಂ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಕಾಗೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ!


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: