ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2016

ರಸಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಮದುವೆ ಮುರಿದ ವರ:


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: