ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2015

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ - ಸುಷ್ಮಾ ಸಲಹೆ!

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸುಷ್ಮಾ ಸಲಹೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: