ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2015

WARLI ART

ಮೊನ್ನೆ ಬಾನುವಾರ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಶೆಡ್ ಗೋಡೆಗೆ ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ  ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: