ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2014

Sahyadri Sammilana

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳು 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು 


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: